ברנפלד שמאים בינלאומיים מעמידים לרשותך כלים ליישום הערכות בהתאם לתקינה הבינלאומית IFRS:

• IFRS – הערכת רכוש בהתאם לתקינה הבינלאומית.
• הערכת נכסים – מתקני ייצור, מכונות וקווי ייצור, מערכות מידע וכד'.
• ניהול סיכונים – אפיון הסיכונים בפעילות הארגון והתאמתו לפוליסת ביטוח הארגון.
• הערכת רכוש – מבנים, קווי ייצור, מכונות, ציוד מכני הנדסי, מתקנים כימיים, FAB וכד'.
• ניהול תביעות – טיפול בנזקים, הערכת נזקים ואובדן רווחים.